Ahad, 7 Ogos 2011

Waspada bisikan khanas

MENURUT pendapat Abu Kuraib daripada Ibn Abbas, surah ini termasuk dalam surah Makiyyah. Sedangkan mengikut riwayat Abu Salih daripada Ibn Abbas, ia termasuk surah Madaniyah. Ia mengandungi enam ayat dan diturunkan selepas Surah al-Falaq.

Firman Allah SWT: Katakanlah: Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia, sembahan manusia.

Kenapa dimulakan dengan Rabb yang disandarkan kepada manusia sedangkan Allah Tuhan sekalian makhluk. Jawapannya dua:

i. Kerana manusia yang mengagungkan Tuhan di samping mereka yang ditaklifkan.

ii. Kerana ia diperintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah daripada kejahatan manusia.

Berkenaan dengan Allah sebagai raja bertujuan mengingatkan bahawa sekalipun di kalangan manusia ada yang menjadi raja, tetapi raja yang sebenar ialah Allah. Inilah yang dinyatakan oleh al-Mawardi dalam kitabnya al-Nukat wa al-Uyun.

Sayid Qutub berkata: "Dalam surah ini, permohonan perlindungan dipanjatkan kepada Allah Tuhan yang memelihara manusia, yang memerintah manusia dan yang disembah manusia, dan perkara yang dipohon ialah perlindungan dari kejahatan syaitan yang datang dan menghilang untuk membisik kejahatan di dalam hati manusia iaitu syaitan jin dan syaitan manusia."

Memohon perlindungan kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia dan disembah manusia itu ialah dengan menghadirkan sifat-sifat Allah yang agung yang dapat menolak segala kejahatan umum dan khususnya kejahatan syaitan pembisik yang datang dan menghilang.

Al-Rabb ialah sifat Allah yang memelihara, membimbing, mengarah, menjaga dan melindung. Al-Mulk ialah sifat Allah yang memilik, memerintah dan mentadbir. Al-Ilah ialah sifat Allah yang menguasai segala-galanya. Semua sifat-sifat ini berkuasa memberi pertolongan daripada segala kejahatan yang meresap dalam hati manusia yang tidak mengetahui bagaimana hendak menolak segala kejahatan yang tersembunyi itu.

Allah adalah tuhan pemelihara dan pelindung segala makhluk, Pemerintah segala makhluk dan penguasa segala makhluk. Tetapi di sini Allah disebut secara khusus sebagai pemelihara dan pelindung manusia, pemerintah manusia dan tuhan yang disembah manusia.

Supaya manusia berasa begitu hampir kepada-Nya dalam detik-detik mencari perlindungan dan naungan.

Allah telah mengarahkan Rasul-Nya dan sekalian umat supaya mencari perlindungan dan naungan pada-Nya dengan menghadirkan pengertian-pengertian dari sifat-sifat tersebut itu semoga melindungi mereka daripada kejahatan yang sangat halus jejak langkahnya.

Yang tidak terdaya ditolak melainkan dengan pertolongan Allah. Kerana kejahatan yang halus itu menyerang mereka tanpa disedari dan mendatangi mereka dari arah yang tidak terfikir oleh mereka.

Firman Allah: Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

Perkataan khanas ialah syaitan dan dinamakan demikian kerana dua sebab:

i. Sifatnya banyak tersembunyi.

ii. Kerana dia akan kembali dari mengingati Allah.

Al-Maraghi berkata dalam Tafsirnya: "Aku kembali berlindung ke hadrat-Mu ya Allah, Tuhan Pemelihara seluruh makhluk, kiranya Engkau menyelamatkan kami daripada kejahatan syaitan yang membuat bisikan was-was yang banyak sekali muncul dan tersembunyi. Ini disebabkan syaitan itu datang dari arah kebatilan, sehingga ia tidak mampu menghalang kebenaran jika berhadapan. Hanya ia mempunyai jiwa kepada akibat yang buruk sekiranya jiwa itu mengikut arus bisikannya, terpikat dan terikat kepada apa yang terlintas dalam hatinya."

Bisikan-bisikan jiwa yang demikian ini akan tersembunyi dan menyelinap masuk apabila dikuasai oleh akal, kemudian orang yang menerima bisikan itu menjadi tenang.

Bisikan-bisikan untuk melakukan keburukan dan pelbagai usaha membuat orang itu derita akan pergi bersama angin jika jiwa manusia mengingati perintah-perintah syarak. Oleh sebab itu, apabila seseorang menggodamu dan mendorongmu untuk melakukan kejahatan, kemudian kamu teringat kepada perintah-perintah agama, maka bisikan akan tersembunyi dan tidak terucap.

Firman Allah: Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia. Dari (golongan) jin dan manusia.

Ibn Qutaibah berkata: "Dada-dada disini dengan makna hati."

Ibn Abbas berkata: "Syaitan selalu bergantung pada hati anak Adam apabila seseorang itu leka dan ia mewas-waskannya. Sebaliknya apabila seseorang menyebut Allah nescaya dia melarikan diri."

Al-Maraghi berkata: "Godaan yang biasa bersembunyi dan memberikan bisikan ke dalam dada manusia itu kadang-kadang berbentuk jin dan kadang-kadang dalam bentuk sebagaimana dijelaskan Allah SWT melalui firmannya yang bermaksud: Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan manusia dan jin. (al-An'am: 112)"

Syaitan daripada jin kadangkala memberi bisikan dan kadangkala bersembunyi, demikian juga dengan syaitan manusia. Banyak sekali kita melihat orang yang memperlihatkan diri di hadapan kita selaku penasihat yang seolah-olah boleh dipercayai. Ketika kita mengherdiknya, lalu dia bersembunyi dan meninggalkan bisikan itu. Manakala jika kita perhatikan kata-katanya itu, lalu dia asyik dan menyimpang jauh pembicaraannya serta bersemangat dalam pembicaraannya.

Imam Muhammad Abduh mengatakan bahawa pemberi bisikan itu ada dua jenis:

Pertama bangsa jin, iaitu makhluk tersembunyi yang tidak kita ketahui. Kita hanya menemukan dalam diri kita suatu pengaruh atau kesan yang dinisbahkan kepada mereka. Pada setiap orang, terdapat syaitan ini iaitu satu potensi yang menarik kepada kejahatan dan memberi bisikan buruk pada hati manusia.

Kedua bangsa manusia, godaan dan bisikan mereka kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala dan telinga kita.

Dalam surah ini Allah memberi bimbingan agar manusia memohon pertolongan kepada-Nya. Sebagaimana Dia memberi bimbingan dalam Surah al-Fatihah untuk memberi isyarat bahawa yang dapat mengatasi semuanya ialah menghadapkan diri kepada-Nya semata-mata, ikhlas dalam berkata dan beramal, bertawakal mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya dan bersabar menghadapi hal-hal yang kita tidak berkuasa untuk menghalangnya.

Ya Allah! Jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam segala amal perbuatan kami, jauhkanlah kami daripada godaan syaitan, jin dan manusia. Jauhkanlah kami daripada kejahatan para pembisik dan penggoda, selamatkanlah kami daripada seksaan Neraka Jahanam.

Semoga Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, keluarganya yang baik lagi suci, para sahabat pembela agama-Mu dengan menanamkan ketenangan dan keyakinan dalam hati meneguhkan hati dalam mencintai agama ini.

Sumber: Utusan Malaysia

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Salam ^_^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...