Ahad, 7 September 2014

Pulih autisme dengan mukjizat al-Quran

PASTINYA setiap pasangan yang berkahwin mengimpikan zuriat sebagai pengikat kasih sayang serta penyeri dalam rumah tangga masing-masing. Namun, tiada siapa mahu anak yang dilahirkan dalam keadaan yang kekurangan ataupun cacat.

Bagaimanapun ketentuan takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak dapat dihalang. Hakikat itu sedikit sebanyak membuatkan segelintir ibu bapa menjadi terkejut menerima ketentuan untuk membesarkan anak yang bergelar orang kurang upaya (OKU) itu, lebih-lebih lagi membabitkan perkembangan mental.

Memerlukan perhatian lebih berbanding kanak-kanak normal, tidak dinafikan terdapat segelintir ibu bapa yang berputus asa untuk mendidik anak tersebut dan akhirnya mengambil sikap lepas tangan kerana didakwa ‘tidak makan saman’.

Tidak kurang juga yang beranggapan tidak perlu memberikan pendidikan dan rawatan kepada kanak-kanak malang itu kerana dianggap tidak mempunyai masa depan dan hanya menjadi bebanan kepada ibu bapa, terutamanya dalam aspek pembiayaan.

Hakikatnya, zuriat merupakan anugerah Allah SWT bagi menguji keimanan hambanya dan setiap ujian yang diturunkan mempunyai penawarnya.

Ia bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksudnya: Sesungguhnya bagi setiap penyakit itu ada ubat. Maka apabila ubat itu serasi dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah SWT. (riwayat Muslim)

Tidak memerlukan kos yang tinggi, Dekan Fakulti al-Quran dan Sunah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Profesor Madya Dr. Adnan Mohamed Yusoff berkata, terapi al-Quran merupakan salah satu kaedah bagi merawat pesakit yang diakui diiktiraf pakar perubatan dunia.

“Pengiktirafan penggunaan terapi menggunakan audio sebagai rawatan alternatif oleh pakar perubatan dunia secara tidak langsung mengesahkan amalan penyembuhan melalui kaedah terapi.

“Namun begitu, penggunaan terapi audio itu hanya terbatas kepada alunan muzik ciptaan manusia, sedangkan umat Islam mempunyai al-Quran yang terkandung pelbagai mukjizat iaitu antaranya sebagai syifa’ (penyembuh).

“Al-Quran mempunyai nada huruf yang bervariasi serta susunan huruf yang harmoni sehingga apabila dibaca atau didengari mampu memberikan kesan (i’jaz Ta’thiri) dalam pelbagai sudut antaranya kesan kesihatan dan daya penyembuhan," katanya.

Beliau berkata ketika membentangkan kertas kerja Model Pendekatan Pendidikan dan Terapi berkonsep al-Quran untuk Anak Istimewa dalam seminar Pendidikan Anak-anak Istimewa dalam Islam anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), di ibu negara, baru-baru ini.

Seminar selama dua hari itu mengumpulkan sebanyak 11 kertas kerja mengenai kebajikan golongan kanak-kanak istimewa agar tidak keciciran dalam pendidikan dan semua aspek kehidupan serta membincangkan kemudahan dan kemudahan asas buat mereka.
Tambah Adnan, bukan sahaja kepada kanak-kanak autisme, kaedah terapi al-Quran juga berkesan bagi kanak-kanak istimewa lain walaupun mempunyai masalah pendengaran.
“Al-Quran sering mendahulukan sebutan dan susunan perkataan ‘mendengar’ (assam’u) berbanding deria penglihatan (al-basoru). Malah, menurut kajian sains menunjukkan deria pendengaran mula terbentuk di awal pembentukan janin yang berfungsi sepenuhnya pada minggu ke-20 janin dalam kandungan.

“Kajian neurofisiologi mendengar bacaan al-Quran, sama ada faham atau tidak tetap mendapat kebaikan dan sesuai dijadikan terapi untuk golongan OKU, tetapi lebih baik jika difahami kerana dapat mempengaruhi reaksi emosinya.

“Apabila ayat yang berbentuk seksaan atau ancaman, reaksi emosionalnya akan lebih mendorong untuk berbuat kebaikan kerana takut akan seksaan Allah SWT," jelasnya.
Dalam pada itu, beliau berkata, prinsip rawatan menggunakan ayat al-Quran itu telah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada zaman dahulu sedangkan penemuan rawatan barat mengenai hal itu berlaku pada zaman sains dan teknologi.


Sumber: Utusan Malaysia

Isnin, 12 Mei 2014

Lalai cegah kemungkaran

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

ALHAMDULILLAH sebagai kesinambungan dalam isu yang lalu, penulis ingin menafsirkan satu ayat daripada al-Quran yang berkaitan dengan kelalaian ummah dalam menegakkan amar makruf dan nahi mungkar.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Telah dilaknati orang-orang kafir daripada Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. (al-Maidah: 78-79)

Sayyid Qutb dalam tafsirnya berkata: “Mungkin orang Islam melalui satu zaman, di mana mereka bukan sahaja tidak berdaya mengubah kemungkaran dengan tangan mereka, tetapi juga tidak berdaya mengubah dengan lidah. Yang tinggal pada mereka hanya iman yang paling lemah, iaitu kesanggupan mengubah kemungkaran dengan hati. Pada tahap ini, tiada siapa yang boleh menghalang hati mereka jika mereka benar-benar beriman kepada Islam.
Sesungguhnya ini bukan sifat negatif dalam menentang kemungkaran sebagaimana yang mungkin dilihat pada seimbas pandang lain. Ini kerana ungkapan Rasulullah SAW yang mengunakan kata-kata “pengubahan" itu menunjukkan bahawa ia adalah satu tindakan yang bersifat positif.

Benci kemungkaran
Sebenarnya tindakan menentang dan membantah dengan hati itu bererti hati itu tetap memelihara sifat tentangannya yang positif terhadap kemungkaran. Di mana ia tetap membantah dan membenci kemungkaran, ia tidak akan menyerah kalah kepada kemungkaran dan ia tidak akan memandang kemungkaran itu mempunyai sebarang kedudukan yang sah dan dihormati serta diakui.

Oleh itu, penentangan hati terhadap suatu kemungkaran adalah satu kekuatan positif untuk meruntuhkan kedudukan itu dan untuk menegakkan kedudukan yang makruf sebaik sahaja mendapat peluang atau menunggu kesempatan untuk menghancurkan kemungkaran.
Kesemuanya ini merupakan satu tindakan positif untuk mewujudkan perubahan walaupun ia merupakan satu tahap iman yang paling lemah. Malah tidak ada lagi tahap yang lebih rendah daripada kesanggupan seseorang Muslim demi memelihara tahap iman yang paling lemah.
Begitu pun, sikap menyerah kalah kepada kemungkaran dengan alasan ini telah menjadi realiti atau kerana bimbangkan tekanan yang diterima boleh membawa kepada kebinasaan, maka anggapan sebegini diertikan seperti seseorang itu telah keluar daripada rantaian keimanan yang terakhir dan seterusnya meninggalkan kedudukan iman yang paling lemah.
Inilah (tahap tentangan yang terakhir) dan jika tidak dipertahankan juga, nescaya masyarakat wajar menerima laknat Allah seperti mana yang telah menimpa Bani Israel.

Mencegah
Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar adalah wajib. Hal ini merupakan perkara yang maklum min al-Din bi al-Darurah dan difahami oleh semua umat Islam.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Siapa yang melihat dalam kalangan kamu kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya (kuasanya), maka siapa yang tidak mampu maka hendaklah mencegahnya dengan lidahnya dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Antara perkara yang diatur begitu rapi dalam sistem Islam ialah hal-hal berkaitan perbuatan jenayah dan hukumnya. Islam telah mensyariatkan sistem undang-undang jenayah dengan begitu sempurna sekali, yang jelas dalam sumber utama hukum Islam, iaitu al-Quran dan al-sunnah.

Menerusi undang-undang jenayah yang sempurna ini sinar syariat dan syiar Islam akan terpancar dan seterusnya menjamin kesejahteraan ummah. Oleh itu, pencegahan jenayah akan membawa ummah kepada jalan yang betul, tepat dan sesuai dengan ajaran Islam atau Islah.
Proses mengislah ummah tidak boleh diasingkan daripada proses atau mekanisme undang-undang jenayah yang bertujuan mencegah ummah daripada melakukan atau diganggu oleh perkara-perkara yang boleh merobek keimanan, seterusnya menggagalkan objektif sistem dan cara hidup Islam. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dalam melaksanakan aamar makruf dan nahi mungkar. Amin.


Sumber: Utusan Malaysia

Seni bacaan al-Quran

Ketika ini kebanyakan negeri di Malaysia telah mempunyai calon qari dan qariah untuk mewakili negeri ke musabaqah peringkat kebangsaan. Kemeriahan membaca al-Quran dalam kalangan qari secara bertarannum amat dirasai peminatnya.

Bakat yang ada pada pembaca al-Quran bukanlah lesen untuk membaca al-Quran tanpa guru. Seni bacaan al-Quran perlu kepada latihan dan tunjuk ajar yang berterusan daripada guru yang berkebolehan.

Kebiasaannya, guru akan memberi tunjuk ajar cara bertarannum dengan kesesuaian makna ayat. Jika ayat yang dibaca adalah berkaitan azab sudah tentu tarannum yang dialunkan juga adalah bernada sedih. Manakala, sekiranya kandungan ayat bermaksud gembira yang berupa nikmat syurga atau kemenangan sudah tentu nada tarannumnya bersifat ceria dan gembira.
Begitu pun terdapat juga qari yang menekankan lagu semata-mata tanpa melihat kepada maksud ayat. Maka berlakulah ayat yang bermaksud azab dibaca dengan nada gembira dan ayat yang bermaksud nikmat syurga dibaca dengan sedih.

Ulama Quran sejak dulu lagi selalu berbincang tentang keharusan membaca al-Quran secara bertarannum. Ada yang mengharuskan dan ada yang melarang. Ia menjadi harus jika sekiranya semua kaedah lagu dibaca dengan mengikut hukum tajwid. Ini bermaksud semua lenggok suara atau disebut burdah dibaca tidak melebihi harakat dalam ilmu tajwid.

Timbul permasalahan apabila ada penceramah yang membaca satu hadis yang bermaksud orang pertama yang dibicarakan pada hari akhirat ialah pembaca al-Quran, ditanya apakah yang kamu buat? Dijawab aku belajar ilmu dan membaca al-Quran. Malaikat menjawab, kamu dusta, kamu belajar ilmu untuk dikatakan kamu seorang yang alim dan kamu membaca al-Quran untuk dikatakan kamu seorang qari. Lalu dia dihumbankan ke dalam neraka.

Pencerahannya ialah hadis riwayat al-Nasaei dalam sunannya itu perlu dibaca secara keseluruhan. Hadis tersebut bermula dengan lelaki yang syahid yang ditanya bagaimana matinya lalu dijawab. Malaikat berkata kamu dusta tetapi kamu berjuang untuk dikatakan berani dan dia dihumban ke dalam neraka. Kedua lelaki yang belajar ilmu dan al-Quran dan ketiga, lelaki yang dikurniakan harta yang banyak ditanya bagaimana kamu beramal. Lelaki tersebut menjawab aku berinfak di semua tempat. Malaikat menjawab kamu dusta, kamu berinfak untuk dikatakan pemurah dan dia dihumban ke dalam neraka.

Ketiga-tiga lelaki di dalam hadis ini mempunyai niat yang tidak ikhlas kepada Allah. Walaupun mereka beramal dengan amalan yang baik tetapi niat mereka tidak ikhlas dengan melakukan untuk tujuan nama, bermegah dan dipuji oleh makhluk.Justeru, amalan mereka tidak diterima.

Sumber: Utusan Malaysia

Sifat ummah terbaik

ALHAMDULILLAH sekali lagi dapat bersua dalam ruangan artikel tafsir kali ini, penulis sengaja membincangkan isu yang global pada kali ini iaitu sifat Umat yang terbaik mengikut neraca al-Quran.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). (Ali-Imran: 110)

Dinyatakan tafsiran para ulama berkenaan ayat ini:
Syeikh Sya’rawi berkata: “Kebaikan ini mempunyai sifat-sifat dan unsurnya seperti amar makruf, nahi mungkar dan beriman dengan Allah SWT. Jika kurang salah satu daripada unsur ini, nescaya tercabutlah kebaikan."

Syeikh al-Sabuni berkata: “Ini merupakan pernyataan tentang wajah kebaikan seolah-olah dikatakan sebab pada kebaikanmu berbanding dengan umat lain dengan adanya segala sifat terpuji ini."

Ibnu Kathir menaqalkan pandangan Saidina Umar yang berkata: “Siapa yang suka menjadi umat yang terpilih ini, maka hendaklah ia menunaikan syariat Allah padanya."

Al-Maghari berkata: “Daripada huraian di atas pasti diketahui bahawa tanggungjawab menyuruh melakukan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran merupakan medium yang membawa mereka ke arah kemuliaan.

Berdasarkan ayat di atas jelas menunjukkan penekanan kepada amar makruf dan nahi mungkar, di samping beriman dengan Allah SWT.

Penulis menutup perbincangan ini dengan sebuah hadis daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Hendaklah kamu laksanakan amar makruf dan nahi mungkar atau kamu dikalahkan oleh pemerintah yang zalim lagi jahat ketika itu orang soleh dalam kalangan kamu berdoa tetapi tidak dimustajabkannya." (riwayat Ahmad (23312) al-Tabrani (1739) dalam Mu’jam al-Awsat)

Hadis ini dengan tegas menggambarkan ancaman daripada Baginda SAW kepada umat Islam agar melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, sebaliknya apabila berlaku pengabaian, maka lahirnya pemerintah yang tidak bermoral dan berakhlak. Ketika itu, sekalipun golongan soleh berdoa, nescaya tidak dimakbulkannya.

Betapa pentingnya pelaksanaan tersebut, apabila diabaikan maka satu ancaman tegas daripada Allah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada hamba-Nya pada hari kiamat yang bermaksud: “Apakah yang menghalangmu daripada mengubah yang mungkar di dunia, apabila engkau melihatnya dengan merasa benci? Kemudian Allah mengajar hamba-Nya dengan hujah dan menjawab: “Hai Tuhanku! Aku mengharapkan-Mu tetapi aku takut kepada manusia. (riwayat al-Humaidi dalam musnadnya)


Sumber: Utusan Malaysia 

Ahad, 16 Februari 2014

Hakikat kehidupan dunia

SETIAP orang di dunia ini diberi peluang untuk berbuat kebaikan, bersegera mencapai keredaan Allah SWT dan bertaubat sebelum terlambat.

Sehubungan dengan itu Allah SWT membawa satu pendekatan motivasi dan semangat kepada hamba-hamba-Nya iaitu pendekatan berlumba-lumba untuk mengerjakan amalan kebaikan bagi mendapat keampunan dan juga pembalasan syurga.

Firman Allah SWT: Berlumba-lumbalah kamu (mengerjakan amal-amal yang baik) untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu, dan mendapat Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya; yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. (al-Hadid: 21)

Perlumbaan di sini membawa maksud perlumbaan melakukan ketaatan dan amal soleh yang berterusan. Allah SWT juga menceritakan tentang sikap Nabi Zakaria a.s melalui firman-Nya: Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut dan mereka pula sentiasa khusyuk (dan taat) kepada Kami. (al-Anbiya’: 90)

Siang dan malam silih berganti menurut pusingan cakerawala yang sentiasa bergerak dan pasti Allah SWT tidak menjadikannya dengan sia-sia. Kehidupan ini adalah ibarat gelanggang yang disediakan untuk pertandingan di mana orang yang berjaya mencapai kemenangan adalah orang yang mengenal Tuhan dan melaksanakan hak yang wajib ditunaikan serta bersegera memanfaatkan waktu yang ada.

Tokoh tasawuf terkenal, Hassan Al Basri menyebut, “Tiada satu hari yang fajarnya menyinsing melainkan diseru. Wahai anak Adam, aku satu makhluk yang baharu (suatu hari yang baharu) dan menyaksikan semua amalanmu maka ambillah bekalan daripadaku. Sesungguhnya apabila aku berlalu pergi, aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat."

Bersandarkan kata-kata Hassan Al Basri di atas, adalah suatu perkara yang menyedihkan bila kita melihat orang yang tidak menghiraukan kehilangan waktu dan pada masa yang sama menambah dosa mereka dengan mengajak orang lain mengikuti mereka dalam kerja-kerja yang mengundang kemurkaan Allah SWT.

Islam menyarankan agar setiap Muslim mengambil faedah daripada ruang masa tersebut supaya tekun dalam melaksanakan kerjanya walaupun kerja itu kecil dan dipandang ringan. Sabda Rasulullah SAW, Wahai manusia, ambillah kerja-kerja itu mengikut keupayaanmu. Sesungguhnya, Allah tidak jemu sehingga kamu terlebih dahulu merasa jemu. Dan sesungguhnya, sekasih-kasih amalan di sisi Allah adalah melakukan sesuatu perkara dengan tekun dan berterusan walaupun sedikit. (riwayat Bukhari)

Mencari pahala
Dalam konteks perlumbaan mencari pahala, Rasulullah SAW menjelaskan betapa kebaikan perlu direbut dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Sabda Rasulullah SAW: Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara, iaitu terhadap seseorang yang Allah anugerahkan harta, lalu dia gunakan harta tersebut pada jalan kebenaran dan terhadap seseorang yang dianugerahkan ilmu, lalu dia amalkan ilmu tersebut serta diajarkannya kepada manusia lain. (riwayat Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah SAW, Bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh, kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita. Di dalam keadaan itu terdapat orang yang di sebelah paginya mukmin dan sebelah petangnya kafir, begitulah (sebaliknya) sebelah petang dia mukmin dan sebelah paginya kafir, dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. (riwayat Bukhari)

Keampunan Allah adalah matlamat yang ingin dicapai oleh setiap mukmin dan ia hanya boleh dicapai dengan perlumbaan mencari kebaikan, di samping usaha yang sungguh-sungguh bagi mencapainya dan sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT. Ia tidak diperoleh jika sikap malas dan mengambil mudah menyelubungi diri.


Sumber: Utusan Melayu (M) Bhd 

Karya pertama ilmu tajwidILMU tajwid adalah ilmu yang terawal wujud berbanding dengan ilmu yang lain. Ini kerana ilmu tajwid mengiringi penurunan al-Quran dan peranannya ialah menjaga bacaan al-Quran. Dalam prinsip disiplin ilmu tajwid, dinyatakan bahawa kepentingannya ialah untuk memastikan al-Quran dibaca dengan betul dan menjaga lidah daripada melakukan kesalahan.

Pada mulanya, ilmu tajwid diamalkan dalam pembacaan tanpa dicatat di dalam penulisan. Semua hukum-hakamnya, sama ada izhar, idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim dan lain-lain diamalkan walaupun ketika itu belum diistilah dengan nama tertentu.

Jika qari salah membaca al-Quran, guru akan memberi teguran sebagaimana berlaku kepada Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.
Al-Tabarani dalam Mu’jam al-Kabir meriwayatkan kisah Abdullah Ibnu Mas’ud yang mengajar seorang lelaki membaca al-Quran. Lelaki itu membaca kalimah al-Fuqara’ dengan memendekkan sebutannya. Lalu Abdullah Ibnu Mas’ud r.a memberi teguran dengan berkata, “Bukan begitu Rasulullah SAW mengajar ku membacanya.” Lelaki itu bertanya.
 â€œBagaimanakah Rasulullah SAW mengajar kamu membacanya wahai Abu Abdul Rahman? Lalu Abdullah Ibnu Mas’ud membacanya dengan memanjangkan suara pada al-Fuqara’.
Karya pertama dalam ilmu tajwid ditulis oleh Abi Muzahim Musa al-Khaqani dari Baghdad yang meninggal dunia pada 325 Hijrah. Penulisan pertama ini mencetus idea ulama selepasnya untuk lebih teliti dan kemas dalam penulisan tajwid. Kitab tersebut ditulis dalam bentuk syair sebanyak 51 rangkap.

Kandunganya antara lain menyebut tujuh imam Qiraat Nafei’, Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibn ‘Amir, Asim, Hamzah dan al-Kisaie. Dinyatakan juga beberapa kelebihan membaca al-Quran. Dalam perbahasan tajwid, penulisnya mengulas tentang huruf yang dibaca dengan tebal dan huruf yang dibaca dengan nipis.

Kaedah yang penting juga ialah keperluan pembaca al-Quran menjaga bacaannya supaya tidak berlaku penambahan dan selalulah meminta petunjuk daripada Allah SWT. Beliau juga menyebut tentang perlunya menyebut huruf mengikut kadarnya dan jangan melebihkan sebutannya kerana ia adalah sebaik-baik amalan.

Walaupun karya pertama tajwid ini ringkas tetapi kandungannya adalah berkaitan prinsip membaca al-Quran. Abu Amru yang meninggal dunia pada 444 Hijrah adalah merupakan seorang yang alim dalam ilmu tajwid dan qiraat telah membuat huraian terhadap karya Abu Muzahim tersebut.

Dalam syarahnya, Abu Amru membawa pendapat atau pandangan yang lebih luas. Dalam isu mengajar al-Quran umpamanya, Abu Muzahim menyarankan agar mengajar murid tidak melebihi 10 ayat. Namun begitu, dalam syarahnya Abu Umru al-Dani menyebut bahawa jika guru mendapati muridnya menguasai kaedah bacaan dan lidahnya lembut untuk membaca al-Quran maka diizinkan untuk membaca lebih daripada 10 ayat.

Beliau membawa sejarah ulama sebelumnya belajar al-Quran. Imam Hamzah mengajar al-Quran kepada Sufian al-Thauri. Setiap kali membaca di hadapan Imam Hamzah, Sufian al-Thauri membaca dengan 50 ayat, diikuti dengan Sulaim Ibnu Isa, al-Kisai dan rakan-rakanya yang membaca sebanyak 30 ayat dan seterusnya al-Yasykuri membaca 10 ayat. Warsy seorang perawi kepada Imam Nafie’ meriwayatkan bahawa gurunya itu mengajar al-Quran dengan 30 ayat kepada setiap seseorang.


Sumber: Utusan Melayu (M) Bhd 

Rabu, 1 Januari 2014

Balasan orang bersabar

DAN sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cubaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Nahl: 110)

Ibnu Jarir berkata: “Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad bagi sesiapa yang berhijrah dan berpindah ke negeri Islam selepas berada dalam fitnah golongan musyrikin sudah pasti akan mendapat kebaikan daripada Allah SWT."

Ibnu Kathir berkata: €œDi sana terdapat golongan mustadafiin tinggal di Mekah dalam keadaan hina dan terdedah daripada fitnah.

Sayyid Qutub berkata: €œMereka adalah terdiri daripada orang-orang Arab yang lemah. Mereka ditindas oleh kaum Musyrikin yang zalim supaya meninggalkan agama Islam yang telah dianuti mereka. Mereka ditindas dengan azab seksa dan lainnya, tetapi mereka telah berpindah dari Mekah selepas penindasan-penindasan itu setelah mereka mendapat peluang berbuat begitu dan setelah keIslaman mereka mencapai tahap yang baik. Mereka telah berjihad kerana agama Allah dengan sabar dan gigih memikul tugas-tugas dakwah. Oleh itu, Allah menyampaikan berita kepada mereka bahawa Dia akan mengurniakan keampunan dan limpah rahmat-Nya kepada mereka.

Saya ingin mengemukakan satu episod hijrah baginda SAW ketika singgah di Quba’ dan memasuki kota Madinah.

Pada hari Isnin 8 Rabiulawal tahun 14 Kenabian, tahun pertama hijrah bersamaan 622M, baginda tiba di Quba’. (rujuk Rahmah Li al-Alamin 1/102.)

Pada hari tersebut genaplah usia Rasulullah SAW 53 tahun, sementara kenabiannya genap 13 tahun. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan baginda dilantik menjadi Nabi pada 9 Rabiulawal tahun 41 Tahun Gajah.

Urwah bin al-Zubair berkata: €œOrang-orang Islam di Madinah mendengar Rasulullah SAW telah keluar dari Mekah. Setiap pagi mereka akan keluar ke padang lapang untuk menanti ketibaan NAbi SAW. Apabila panas semakin terik, mereka pulang dan terus menanti dengan penuh kehampaan setiap kali menunggu. Setelah pulang ke rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi mendaki salah sebuah tembok kepunyaan mereka untuk melakukan sesuatu tugas. Tiba-tiba, dilihatnya Rasulullah SAW dan sahabatnya berpakaian putih terlindung oleh fatamorgana.€

Dia tidak dapat menahan perasaannya lalu bersuara: “Hai sekalian orang Arab, inilah pemimpin kamu yang dinanti-nantikan. Lalu orang Islam segera keluar dengan membawa senjata masing-masing.” (rujuk Sahih al-Bukhari 1/55)

Ibnu Qayim berkata: €œKedengaran bunyi riuh-rendah dan takbir di perkampungan Bani ‘Amru bin Auf dan orang-orang Islam turut bertakbir lantaran terlalu gembira dengan kedatangan Baginda SAW. Mereka segera keluar untuk bertemu Rasulullah SAW dan mengalu-alukan kedatangan seorang Nabi. Mereka mengelilingi Baginda dan berpusing di sekitarnya.”
Ketenangan menyelubungi diri baginda lantas turun wahyu Allah SWT yang bermaksud: Kerana sesungguhnya Allah adalah Pembelanya, dan selain daripada itu Jibril serta orang-orang yang soleh daripada kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. (al-Tahrim: 4)

Urwah bin al-Zubair berkata: €œMereka bertemu Rasulullah SAW dan Baginda mengambil kedudukan di sebelah kanan mereka sehingga Rasulullah SAW berhenti di tempat Bani Amru bin Auf. Hari tu ialah hari Isnin, bulan Rabiulawal. Kemudian Abu Bakar r.a bangun mengadap manusia sementara Baginda berdiam diri. Orang Ansar yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW segera mengalu-alukannya.€

Dalam riwayat lain menyebutkan: €œMereka segera datang kepada Abu Bakar r.a dan apabila matahari terik mengenai Rasulullah SAW, lantas Abu Bakar r.a tampil menaungi Baginda dengan kain selendangnya. Justeru, tahulah mereka yang mana satu Rasulullah SAW.” (rujuk Sahih al-Bukhari 1/555)

Semua penduduk Madinah bergegas menyambut kedatangan Nabi SAW. Tatkala itulah orang Yahudi melihat sendiri benarnya perkhabaran Nabi Habquq dalam kitab mereka: “Sesungguhnya Allah datang dari Tayman dan Quddus datang dari bukit-bukit Faran.” (rujuk Sahifah Habaquq 3/3)

SEMASA di Quba’, Rasulullah SAW singgah di rumah Kalthum bin al-Hadam. Ada pendapat mengatakan: Bahawa baginda singgah di rumah Sa’ad bin Khaithamah. Pendapat yang pertama adalah lebih thabit dan kuat. Ali bin Abu Talib r.a pula berada di Mekah selama tiga malam. Sehingga dapat menyelesaikan semua barang-barang amanah orang yang disimpankan kepada baginda. Kemudian, dia berhijrah dengan berjalan kaki sehingga menemui Rasulullah SAW dan Abu Bakar r.a di Quba’ dan dia singgah di rumah Kalthum bin al-Hadam. (rujuk Zad al-Ma’ad 2/54, Sirah Ibnu Hisham 1/493 dan Rahmah Li al-Alamin 1/102)

Di Quba’ Rasulullah SAW menetap selama empat hari iaitu pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Baginda membina Masjid Quba’ dan bersembahyang di dalamnya. Itulah masjid pertama dibina atas dasar takwa selepas baginda menjadi Nabi. Pada hari Jumaat dengan perintah Allah SWT, baginda bergerak menuju Madinah bersama Abu Bakar.

Baginda menghantar utusan kepada Bani al-Najjar yang merupakan kaum kerabat bapa saudara baginda sebelah ibu. Kemudian mereka datang dengan membawa pedang. Baginda bertolak menuju ke Madinah dan waktu solat Jumaat, Baginda sampai di kampung Bani Salim bin Auf. Di situ, baginda bersolat berjemaah dengan 100 orang lelaki. (rujuk Sahih al-Bukhari 1/555, 560. Zad al-Ma’ad 2/55. Sirah Ibnu Hisham 1/494. Rahmah Li al-Alamin 1/102)Tiada tandingan


Berdasarkan pengamatan, jelas menunjukkan hijrah mempunyai pelbagai kelebihan yang tiada tandingan dan bandingan. Isu pengorbanan merupakan perkara pokok dalam hijrah yang telah dijelmakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Penulis menukilkan dari buku Mengenali Rasulullah SAW antara lain menyebut: Allah SWT mensyariatkan prinsip berkorban dengan harta dan tanah air demi mepertahankan akidah dan agama apabila diperlukan.
Dengan pengorbanan ini sebenarnya umat Islam telah memelihara harta, negara dan kehidupan walaupun kelihatan pada awalnya mereka kehilangan segala-galanya.

Tidak syak lagi di dalam usaha melaksanakan ajaran Ilahi, ukhuwah dan sikap saling membantu merupakan asas pertolongan dan kemenangan umat Islam pada setiap masa. Sebaliknya kecuaian dalam menjalankan perintah Allah, inilah merupakan punca kemerosotan umat Islam dan perpecahannya. Hinggakan mereka seperti boleh dikoyak-koyakkan oleh seterunya (musuh Islam) di mana-mana sahaja.


Sumber: Utusan Malaysia
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...