Ahad, 16 Februari 2014

Hakikat kehidupan dunia

SETIAP orang di dunia ini diberi peluang untuk berbuat kebaikan, bersegera mencapai keredaan Allah SWT dan bertaubat sebelum terlambat.

Sehubungan dengan itu Allah SWT membawa satu pendekatan motivasi dan semangat kepada hamba-hamba-Nya iaitu pendekatan berlumba-lumba untuk mengerjakan amalan kebaikan bagi mendapat keampunan dan juga pembalasan syurga.

Firman Allah SWT: Berlumba-lumbalah kamu (mengerjakan amal-amal yang baik) untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu, dan mendapat Syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya; yang demikian ialah limpah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. (al-Hadid: 21)

Perlumbaan di sini membawa maksud perlumbaan melakukan ketaatan dan amal soleh yang berterusan. Allah SWT juga menceritakan tentang sikap Nabi Zakaria a.s melalui firman-Nya: Sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut dan mereka pula sentiasa khusyuk (dan taat) kepada Kami. (al-Anbiya’: 90)

Siang dan malam silih berganti menurut pusingan cakerawala yang sentiasa bergerak dan pasti Allah SWT tidak menjadikannya dengan sia-sia. Kehidupan ini adalah ibarat gelanggang yang disediakan untuk pertandingan di mana orang yang berjaya mencapai kemenangan adalah orang yang mengenal Tuhan dan melaksanakan hak yang wajib ditunaikan serta bersegera memanfaatkan waktu yang ada.

Tokoh tasawuf terkenal, Hassan Al Basri menyebut, “Tiada satu hari yang fajarnya menyinsing melainkan diseru. Wahai anak Adam, aku satu makhluk yang baharu (suatu hari yang baharu) dan menyaksikan semua amalanmu maka ambillah bekalan daripadaku. Sesungguhnya apabila aku berlalu pergi, aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat."

Bersandarkan kata-kata Hassan Al Basri di atas, adalah suatu perkara yang menyedihkan bila kita melihat orang yang tidak menghiraukan kehilangan waktu dan pada masa yang sama menambah dosa mereka dengan mengajak orang lain mengikuti mereka dalam kerja-kerja yang mengundang kemurkaan Allah SWT.

Islam menyarankan agar setiap Muslim mengambil faedah daripada ruang masa tersebut supaya tekun dalam melaksanakan kerjanya walaupun kerja itu kecil dan dipandang ringan. Sabda Rasulullah SAW, Wahai manusia, ambillah kerja-kerja itu mengikut keupayaanmu. Sesungguhnya, Allah tidak jemu sehingga kamu terlebih dahulu merasa jemu. Dan sesungguhnya, sekasih-kasih amalan di sisi Allah adalah melakukan sesuatu perkara dengan tekun dan berterusan walaupun sedikit. (riwayat Bukhari)

Mencari pahala
Dalam konteks perlumbaan mencari pahala, Rasulullah SAW menjelaskan betapa kebaikan perlu direbut dan diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Sabda Rasulullah SAW: Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara, iaitu terhadap seseorang yang Allah anugerahkan harta, lalu dia gunakan harta tersebut pada jalan kebenaran dan terhadap seseorang yang dianugerahkan ilmu, lalu dia amalkan ilmu tersebut serta diajarkannya kepada manusia lain. (riwayat Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah SAW, Bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh, kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita. Di dalam keadaan itu terdapat orang yang di sebelah paginya mukmin dan sebelah petangnya kafir, begitulah (sebaliknya) sebelah petang dia mukmin dan sebelah paginya kafir, dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. (riwayat Bukhari)

Keampunan Allah adalah matlamat yang ingin dicapai oleh setiap mukmin dan ia hanya boleh dicapai dengan perlumbaan mencari kebaikan, di samping usaha yang sungguh-sungguh bagi mencapainya dan sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT. Ia tidak diperoleh jika sikap malas dan mengambil mudah menyelubungi diri.


Sumber: Utusan Melayu (M) Bhd 

Karya pertama ilmu tajwidILMU tajwid adalah ilmu yang terawal wujud berbanding dengan ilmu yang lain. Ini kerana ilmu tajwid mengiringi penurunan al-Quran dan peranannya ialah menjaga bacaan al-Quran. Dalam prinsip disiplin ilmu tajwid, dinyatakan bahawa kepentingannya ialah untuk memastikan al-Quran dibaca dengan betul dan menjaga lidah daripada melakukan kesalahan.

Pada mulanya, ilmu tajwid diamalkan dalam pembacaan tanpa dicatat di dalam penulisan. Semua hukum-hakamnya, sama ada izhar, idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim dan lain-lain diamalkan walaupun ketika itu belum diistilah dengan nama tertentu.

Jika qari salah membaca al-Quran, guru akan memberi teguran sebagaimana berlaku kepada Abdullah Ibnu Mas’ud r.a.
Al-Tabarani dalam Mu’jam al-Kabir meriwayatkan kisah Abdullah Ibnu Mas’ud yang mengajar seorang lelaki membaca al-Quran. Lelaki itu membaca kalimah al-Fuqara’ dengan memendekkan sebutannya. Lalu Abdullah Ibnu Mas’ud r.a memberi teguran dengan berkata, “Bukan begitu Rasulullah SAW mengajar ku membacanya.” Lelaki itu bertanya.
 â€œBagaimanakah Rasulullah SAW mengajar kamu membacanya wahai Abu Abdul Rahman? Lalu Abdullah Ibnu Mas’ud membacanya dengan memanjangkan suara pada al-Fuqara’.
Karya pertama dalam ilmu tajwid ditulis oleh Abi Muzahim Musa al-Khaqani dari Baghdad yang meninggal dunia pada 325 Hijrah. Penulisan pertama ini mencetus idea ulama selepasnya untuk lebih teliti dan kemas dalam penulisan tajwid. Kitab tersebut ditulis dalam bentuk syair sebanyak 51 rangkap.

Kandunganya antara lain menyebut tujuh imam Qiraat Nafei’, Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibn ‘Amir, Asim, Hamzah dan al-Kisaie. Dinyatakan juga beberapa kelebihan membaca al-Quran. Dalam perbahasan tajwid, penulisnya mengulas tentang huruf yang dibaca dengan tebal dan huruf yang dibaca dengan nipis.

Kaedah yang penting juga ialah keperluan pembaca al-Quran menjaga bacaannya supaya tidak berlaku penambahan dan selalulah meminta petunjuk daripada Allah SWT. Beliau juga menyebut tentang perlunya menyebut huruf mengikut kadarnya dan jangan melebihkan sebutannya kerana ia adalah sebaik-baik amalan.

Walaupun karya pertama tajwid ini ringkas tetapi kandungannya adalah berkaitan prinsip membaca al-Quran. Abu Amru yang meninggal dunia pada 444 Hijrah adalah merupakan seorang yang alim dalam ilmu tajwid dan qiraat telah membuat huraian terhadap karya Abu Muzahim tersebut.

Dalam syarahnya, Abu Amru membawa pendapat atau pandangan yang lebih luas. Dalam isu mengajar al-Quran umpamanya, Abu Muzahim menyarankan agar mengajar murid tidak melebihi 10 ayat. Namun begitu, dalam syarahnya Abu Umru al-Dani menyebut bahawa jika guru mendapati muridnya menguasai kaedah bacaan dan lidahnya lembut untuk membaca al-Quran maka diizinkan untuk membaca lebih daripada 10 ayat.

Beliau membawa sejarah ulama sebelumnya belajar al-Quran. Imam Hamzah mengajar al-Quran kepada Sufian al-Thauri. Setiap kali membaca di hadapan Imam Hamzah, Sufian al-Thauri membaca dengan 50 ayat, diikuti dengan Sulaim Ibnu Isa, al-Kisai dan rakan-rakanya yang membaca sebanyak 30 ayat dan seterusnya al-Yasykuri membaca 10 ayat. Warsy seorang perawi kepada Imam Nafie’ meriwayatkan bahawa gurunya itu mengajar al-Quran dengan 30 ayat kepada setiap seseorang.


Sumber: Utusan Melayu (M) Bhd 

Rabu, 1 Januari 2014

Balasan orang bersabar

DAN sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cubaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Nahl: 110)

Ibnu Jarir berkata: “Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad bagi sesiapa yang berhijrah dan berpindah ke negeri Islam selepas berada dalam fitnah golongan musyrikin sudah pasti akan mendapat kebaikan daripada Allah SWT."

Ibnu Kathir berkata: €œDi sana terdapat golongan mustadafiin tinggal di Mekah dalam keadaan hina dan terdedah daripada fitnah.

Sayyid Qutub berkata: €œMereka adalah terdiri daripada orang-orang Arab yang lemah. Mereka ditindas oleh kaum Musyrikin yang zalim supaya meninggalkan agama Islam yang telah dianuti mereka. Mereka ditindas dengan azab seksa dan lainnya, tetapi mereka telah berpindah dari Mekah selepas penindasan-penindasan itu setelah mereka mendapat peluang berbuat begitu dan setelah keIslaman mereka mencapai tahap yang baik. Mereka telah berjihad kerana agama Allah dengan sabar dan gigih memikul tugas-tugas dakwah. Oleh itu, Allah menyampaikan berita kepada mereka bahawa Dia akan mengurniakan keampunan dan limpah rahmat-Nya kepada mereka.

Saya ingin mengemukakan satu episod hijrah baginda SAW ketika singgah di Quba’ dan memasuki kota Madinah.

Pada hari Isnin 8 Rabiulawal tahun 14 Kenabian, tahun pertama hijrah bersamaan 622M, baginda tiba di Quba’. (rujuk Rahmah Li al-Alamin 1/102.)

Pada hari tersebut genaplah usia Rasulullah SAW 53 tahun, sementara kenabiannya genap 13 tahun. Ini berdasarkan pendapat yang mengatakan baginda dilantik menjadi Nabi pada 9 Rabiulawal tahun 41 Tahun Gajah.

Urwah bin al-Zubair berkata: €œOrang-orang Islam di Madinah mendengar Rasulullah SAW telah keluar dari Mekah. Setiap pagi mereka akan keluar ke padang lapang untuk menanti ketibaan NAbi SAW. Apabila panas semakin terik, mereka pulang dan terus menanti dengan penuh kehampaan setiap kali menunggu. Setelah pulang ke rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi mendaki salah sebuah tembok kepunyaan mereka untuk melakukan sesuatu tugas. Tiba-tiba, dilihatnya Rasulullah SAW dan sahabatnya berpakaian putih terlindung oleh fatamorgana.€

Dia tidak dapat menahan perasaannya lalu bersuara: “Hai sekalian orang Arab, inilah pemimpin kamu yang dinanti-nantikan. Lalu orang Islam segera keluar dengan membawa senjata masing-masing.” (rujuk Sahih al-Bukhari 1/55)

Ibnu Qayim berkata: €œKedengaran bunyi riuh-rendah dan takbir di perkampungan Bani ‘Amru bin Auf dan orang-orang Islam turut bertakbir lantaran terlalu gembira dengan kedatangan Baginda SAW. Mereka segera keluar untuk bertemu Rasulullah SAW dan mengalu-alukan kedatangan seorang Nabi. Mereka mengelilingi Baginda dan berpusing di sekitarnya.”
Ketenangan menyelubungi diri baginda lantas turun wahyu Allah SWT yang bermaksud: Kerana sesungguhnya Allah adalah Pembelanya, dan selain daripada itu Jibril serta orang-orang yang soleh daripada kalangan orang-orang yang beriman dan malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya. (al-Tahrim: 4)

Urwah bin al-Zubair berkata: €œMereka bertemu Rasulullah SAW dan Baginda mengambil kedudukan di sebelah kanan mereka sehingga Rasulullah SAW berhenti di tempat Bani Amru bin Auf. Hari tu ialah hari Isnin, bulan Rabiulawal. Kemudian Abu Bakar r.a bangun mengadap manusia sementara Baginda berdiam diri. Orang Ansar yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW segera mengalu-alukannya.€

Dalam riwayat lain menyebutkan: €œMereka segera datang kepada Abu Bakar r.a dan apabila matahari terik mengenai Rasulullah SAW, lantas Abu Bakar r.a tampil menaungi Baginda dengan kain selendangnya. Justeru, tahulah mereka yang mana satu Rasulullah SAW.” (rujuk Sahih al-Bukhari 1/555)

Semua penduduk Madinah bergegas menyambut kedatangan Nabi SAW. Tatkala itulah orang Yahudi melihat sendiri benarnya perkhabaran Nabi Habquq dalam kitab mereka: “Sesungguhnya Allah datang dari Tayman dan Quddus datang dari bukit-bukit Faran.” (rujuk Sahifah Habaquq 3/3)

SEMASA di Quba’, Rasulullah SAW singgah di rumah Kalthum bin al-Hadam. Ada pendapat mengatakan: Bahawa baginda singgah di rumah Sa’ad bin Khaithamah. Pendapat yang pertama adalah lebih thabit dan kuat. Ali bin Abu Talib r.a pula berada di Mekah selama tiga malam. Sehingga dapat menyelesaikan semua barang-barang amanah orang yang disimpankan kepada baginda. Kemudian, dia berhijrah dengan berjalan kaki sehingga menemui Rasulullah SAW dan Abu Bakar r.a di Quba’ dan dia singgah di rumah Kalthum bin al-Hadam. (rujuk Zad al-Ma’ad 2/54, Sirah Ibnu Hisham 1/493 dan Rahmah Li al-Alamin 1/102)

Di Quba’ Rasulullah SAW menetap selama empat hari iaitu pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Baginda membina Masjid Quba’ dan bersembahyang di dalamnya. Itulah masjid pertama dibina atas dasar takwa selepas baginda menjadi Nabi. Pada hari Jumaat dengan perintah Allah SWT, baginda bergerak menuju Madinah bersama Abu Bakar.

Baginda menghantar utusan kepada Bani al-Najjar yang merupakan kaum kerabat bapa saudara baginda sebelah ibu. Kemudian mereka datang dengan membawa pedang. Baginda bertolak menuju ke Madinah dan waktu solat Jumaat, Baginda sampai di kampung Bani Salim bin Auf. Di situ, baginda bersolat berjemaah dengan 100 orang lelaki. (rujuk Sahih al-Bukhari 1/555, 560. Zad al-Ma’ad 2/55. Sirah Ibnu Hisham 1/494. Rahmah Li al-Alamin 1/102)Tiada tandingan


Berdasarkan pengamatan, jelas menunjukkan hijrah mempunyai pelbagai kelebihan yang tiada tandingan dan bandingan. Isu pengorbanan merupakan perkara pokok dalam hijrah yang telah dijelmakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Penulis menukilkan dari buku Mengenali Rasulullah SAW antara lain menyebut: Allah SWT mensyariatkan prinsip berkorban dengan harta dan tanah air demi mepertahankan akidah dan agama apabila diperlukan.
Dengan pengorbanan ini sebenarnya umat Islam telah memelihara harta, negara dan kehidupan walaupun kelihatan pada awalnya mereka kehilangan segala-galanya.

Tidak syak lagi di dalam usaha melaksanakan ajaran Ilahi, ukhuwah dan sikap saling membantu merupakan asas pertolongan dan kemenangan umat Islam pada setiap masa. Sebaliknya kecuaian dalam menjalankan perintah Allah, inilah merupakan punca kemerosotan umat Islam dan perpecahannya. Hinggakan mereka seperti boleh dikoyak-koyakkan oleh seterunya (musuh Islam) di mana-mana sahaja.


Sumber: Utusan Malaysia

Isnin, 23 Disember 2013

Sumbangan Al Quran diperlukan

Share dari FB IKRAM Johor:

Sumbangan Al Quran diperlukan untuk sebuah sekolah yang menjalankan kelas fardhu ain di Kg Batu 14, Kemaman yang teruk dilanda banjir baru-baru ni. Hampir kesemua Al Quran di sekolah tersebut telah musnah sama sekali. Oleh itu, i-Bantu IKRAM Johor membuka peluang kepada sesiapa yang ingin menyumbang dalam bentuk wang yang akan digunakan untuk membeli Al-Quran. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun BIMB 01014010051379 atas Pertubuhan Ikram Malaysia. Sila maklumkan pada Dr Ruslan di talian 013 7990753.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...