Jumaat, 8 Jun 2012

Kaedah fahami al-Quran, sunah

BAGAIMANA memahami al-Quran dan sunah. Pada hari ini kita berhadapan pelbagai latar pemikiran manusia. Antara isunya, mereka hanya ingin belajar membaca al-Quran, sekadar khatam al-Quran semata-mata.

Isu kedua ialah mereka khatam al-Quran dan membaca terjemahan serta memahaminya. Ini dianggap mencukupi.

Ini adalah satu salah faham yang sangat serius. Memahami al-Quran bukan dengan cara terjemahan semata-mata tetapi ia sebagai momentum atau batu loncatan.

Kaedah yang tepat untuk memahami al-Quran dan hadis Nabi Muhammad s.a.w ialah dengan penafsiran dan syarahan hadis.

Tetapi, apakah kaedah dan metodologinya? Bagaimana pula asasnya dan pergantungan kepada siapa yang kita hendak letak kerana banyak orang mempunyai pelbagai takwilan.

Contohnya, seorang dari Oman pernah bertanya hadis Nabi daripada sahabat Abu Hurairah.
“Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah sungai Furat kering dan mengeluarkan gunung (timbunan) emas yang menyebabkan manusia berbunuh-bunuhan. Maka seramai sembilan puluh sembilan daripada seratus orang dibunuh dan setiap lelaki dari kalangan mereka itu akan mengharapkan kejayaan itu menjadi miliknya.” (riwayat Imam Muslim, no. 5152) Banyak tersebar di Internet bahawa bukit daripada emas itu ialah minyak. Jadi apabila Petronas menjumpai minyak di Oman serta menjalankan perniagaan dengan minyak tersebut, maka ada di kalangan pekerja tidak berani ke sana kerana takutkan khabar buruk daripada hadis itu. Mereka bertanya mengenai perkara itu.

Apabila kita teliti penjelasan hadis itu daripada kalangan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ternyata pemahaman hadis itu berbeza. Itu dikatakan takwilan. Pada hari ini memang petroleum dikenali sebagai emas hitam. Petroleum digelar emas hitam itu hanya ‘terminologi’ kita pada hari ini, sedangkan Nabi Muhamad di dalam hadis itu ialah bukit daripada emas yang sebenarnya.

Nabi memberitahu bukit itu daripada emas dan ia akan muncul dari laut. Takwilan logik mungkin kita kata bukit daripada emas, dikorek di dasar laut yang berbukit-bukit serta di dalamnya mempunyai petroleum hitam. Ia adalah minyak yang berwarna hitam mungkin daripada petrol atau sebagainya.

Jadi, menurut pemahaman orang yang menggunakan logik akal, mereka menyangka ini adalah emas hitam, iaitu tanda-tanda kiamat. Fahaman ini menggunakan dalil logik. Kaedah untuk berkomunikasi dan memahami hadis, pertamanya ialah dengan iman.

Beriman dengan zahir nas dahulu, kerana kaedah asal untuk kita berkomunikasi dengan al-Quran dan hadis adalah secara literal; yakni mengimani apa yang terlebih dahulu. Apa yang Nabi kata emas itu adalah emas serta bukit itu adalah bukit secara zahirnya.

Ini kerana Nabi Muhamad berkata mengenai benda ghaib (hal-hal yang akan datang) dan baginda tidak akan memberitahu sesuatu perkara yang akan mengelirukan umatnya. Beliau tidak akan memberi takwilan yang akan menyebabkan ummahnya memberikan pelbagai tafsiran serta pandangan.

Memesongkan makna dajal Nabi Muhammad sentiasa memberi perkataan mudah yang membawa kepada perpaduan umatnya. Maka, jika kita teliti hadis ini yang pertama menggunakan rasionalnya, begitu juga hadis dajal yang menggunakan logik akal akan menolak hadis dajal.

Mereka berkata, mustahil ada makhluk yang akan keluar dalam rupa sebegitu. Mereka berpendapat dajal ini bermaksud Amerika, Israel dan sekutunya. Mereka juga menyatakan apa yang berlaku sekarang iaitu pembunuhan beramai-ramai pada hari ini adalah dajal serta yakjuj dan makjuj. Sedangkan baginda memberitahu kita di dalam hadis yang sahih mengenai dajal seperti sifat, wajah, mata, rambut, badannya serta apa yang dia lakukan, apa yang dibawa iaitu syurga dan neraka.

Sebuah hadis dari Qatadah, beliau mendengar daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah telah bersabda maksudnya: “Tidak seorang Nabi kecuali ia telah memperingatkan kaumnya terhadap sang pendusta yang buta sebelah mata. Ketahuilah bahawa dajal itu buta sebelah matanya sedangkan Tuhanmu tidak buta sebelah mata dan di antara kedua matanya tertulis ‘kaaf’, ‘faa’, ‘raa’.” (riwayat Imam Muslim) Akan tetapi apabila datangnya golongan aqalaniyun atau rasionalis iaitu orang yang mendahulukan akal melebihi nas wahyu, yang tidak wujud di dalam hati mereka sifat memuliakan serta mendahulukan nas wahyu. Mereka melihat dari pandangan logik akal mereka semata-mata. Begitu juga hadis berkaitan Imam Mahdi dan hadis yang berkaitan azab kubur ditolak ke tepi. Mereka berhujah jika ada seorang manusia dimakan ikan jerung di tengah laut, jasadnya habis dimamah 1,000 jerung, maka bagaimana tubuh itu mendapatkan azab kubur kerana jasadnya tidak ditanam.

Allah menegaskan hal ini dalam firmanya yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Hujurat: 1) Kita memikirkan sesuatu menggunakan logik akal serta tidak mendahulukan iman dalam berinteraksi dengan al-Quran dan sunah. Sebab itu kita perlu tahu bagaimana cara dan kaedah untuk memahami nas.

Jika kita bergantung dengan pendapat umum ia akan membawa pelbagai pendapat kerana setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeza sehinggakan Ali bin Abi Talib berkata: “Kamu perlulah berkomunikasi dengan manusia, sesuai dengan tahap pemikiran mereka.” Ini menunjukkan Ali bin Abi Talib memaklumkan kepada kita tahap manusia berfikir berbeza-beza. Ada antaranya terlalu bijak, ada terlalu lemah daya pemikirannya dan yang sederhana.

Dengan cara dan tahap berfikir seperti ini semestinya perkataan yang disampaikan itu perlu disesuaikan dengan tahap dan cara mereka berfikir tanpa kita mengubah nas-nas wahyu yang disampaikan Nabi.

Kesimpulannya, kita renung apa yang dikatakan Imam az-Zuhri yang maksudnya: “Wahyu berasal daripada Allah. Rasul hanyalah menyampaikan kepada kita. Sedangkan kita diharuskan untuk pasrah (menerima).” (riwayat Imam al-Bukhari dalam Kitabut Tauhid secara mu’allaq) Penulis berkelulusan Sarjana Usuluddin Hadis, Universiti Yarmouk, Jordan.

Sumber: MyMetro

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Salam ^_^

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...