Isnin, 12 Mei 2014

Lalai cegah kemungkaran

Oleh DR. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

ALHAMDULILLAH sebagai kesinambungan dalam isu yang lalu, penulis ingin menafsirkan satu ayat daripada al-Quran yang berkaitan dengan kelalaian ummah dalam menegakkan amar makruf dan nahi mungkar.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Telah dilaknati orang-orang kafir daripada Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu. (al-Maidah: 78-79)

Sayyid Qutb dalam tafsirnya berkata: “Mungkin orang Islam melalui satu zaman, di mana mereka bukan sahaja tidak berdaya mengubah kemungkaran dengan tangan mereka, tetapi juga tidak berdaya mengubah dengan lidah. Yang tinggal pada mereka hanya iman yang paling lemah, iaitu kesanggupan mengubah kemungkaran dengan hati. Pada tahap ini, tiada siapa yang boleh menghalang hati mereka jika mereka benar-benar beriman kepada Islam.
Sesungguhnya ini bukan sifat negatif dalam menentang kemungkaran sebagaimana yang mungkin dilihat pada seimbas pandang lain. Ini kerana ungkapan Rasulullah SAW yang mengunakan kata-kata “pengubahan" itu menunjukkan bahawa ia adalah satu tindakan yang bersifat positif.

Benci kemungkaran
Sebenarnya tindakan menentang dan membantah dengan hati itu bererti hati itu tetap memelihara sifat tentangannya yang positif terhadap kemungkaran. Di mana ia tetap membantah dan membenci kemungkaran, ia tidak akan menyerah kalah kepada kemungkaran dan ia tidak akan memandang kemungkaran itu mempunyai sebarang kedudukan yang sah dan dihormati serta diakui.

Oleh itu, penentangan hati terhadap suatu kemungkaran adalah satu kekuatan positif untuk meruntuhkan kedudukan itu dan untuk menegakkan kedudukan yang makruf sebaik sahaja mendapat peluang atau menunggu kesempatan untuk menghancurkan kemungkaran.
Kesemuanya ini merupakan satu tindakan positif untuk mewujudkan perubahan walaupun ia merupakan satu tahap iman yang paling lemah. Malah tidak ada lagi tahap yang lebih rendah daripada kesanggupan seseorang Muslim demi memelihara tahap iman yang paling lemah.
Begitu pun, sikap menyerah kalah kepada kemungkaran dengan alasan ini telah menjadi realiti atau kerana bimbangkan tekanan yang diterima boleh membawa kepada kebinasaan, maka anggapan sebegini diertikan seperti seseorang itu telah keluar daripada rantaian keimanan yang terakhir dan seterusnya meninggalkan kedudukan iman yang paling lemah.
Inilah (tahap tentangan yang terakhir) dan jika tidak dipertahankan juga, nescaya masyarakat wajar menerima laknat Allah seperti mana yang telah menimpa Bani Israel.

Mencegah
Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar adalah wajib. Hal ini merupakan perkara yang maklum min al-Din bi al-Darurah dan difahami oleh semua umat Islam.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Siapa yang melihat dalam kalangan kamu kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya (kuasanya), maka siapa yang tidak mampu maka hendaklah mencegahnya dengan lidahnya dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Antara perkara yang diatur begitu rapi dalam sistem Islam ialah hal-hal berkaitan perbuatan jenayah dan hukumnya. Islam telah mensyariatkan sistem undang-undang jenayah dengan begitu sempurna sekali, yang jelas dalam sumber utama hukum Islam, iaitu al-Quran dan al-sunnah.

Menerusi undang-undang jenayah yang sempurna ini sinar syariat dan syiar Islam akan terpancar dan seterusnya menjamin kesejahteraan ummah. Oleh itu, pencegahan jenayah akan membawa ummah kepada jalan yang betul, tepat dan sesuai dengan ajaran Islam atau Islah.
Proses mengislah ummah tidak boleh diasingkan daripada proses atau mekanisme undang-undang jenayah yang bertujuan mencegah ummah daripada melakukan atau diganggu oleh perkara-perkara yang boleh merobek keimanan, seterusnya menggagalkan objektif sistem dan cara hidup Islam. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dalam melaksanakan aamar makruf dan nahi mungkar. Amin.


Sumber: Utusan Malaysia

Seni bacaan al-Quran

Ketika ini kebanyakan negeri di Malaysia telah mempunyai calon qari dan qariah untuk mewakili negeri ke musabaqah peringkat kebangsaan. Kemeriahan membaca al-Quran dalam kalangan qari secara bertarannum amat dirasai peminatnya.

Bakat yang ada pada pembaca al-Quran bukanlah lesen untuk membaca al-Quran tanpa guru. Seni bacaan al-Quran perlu kepada latihan dan tunjuk ajar yang berterusan daripada guru yang berkebolehan.

Kebiasaannya, guru akan memberi tunjuk ajar cara bertarannum dengan kesesuaian makna ayat. Jika ayat yang dibaca adalah berkaitan azab sudah tentu tarannum yang dialunkan juga adalah bernada sedih. Manakala, sekiranya kandungan ayat bermaksud gembira yang berupa nikmat syurga atau kemenangan sudah tentu nada tarannumnya bersifat ceria dan gembira.
Begitu pun terdapat juga qari yang menekankan lagu semata-mata tanpa melihat kepada maksud ayat. Maka berlakulah ayat yang bermaksud azab dibaca dengan nada gembira dan ayat yang bermaksud nikmat syurga dibaca dengan sedih.

Ulama Quran sejak dulu lagi selalu berbincang tentang keharusan membaca al-Quran secara bertarannum. Ada yang mengharuskan dan ada yang melarang. Ia menjadi harus jika sekiranya semua kaedah lagu dibaca dengan mengikut hukum tajwid. Ini bermaksud semua lenggok suara atau disebut burdah dibaca tidak melebihi harakat dalam ilmu tajwid.

Timbul permasalahan apabila ada penceramah yang membaca satu hadis yang bermaksud orang pertama yang dibicarakan pada hari akhirat ialah pembaca al-Quran, ditanya apakah yang kamu buat? Dijawab aku belajar ilmu dan membaca al-Quran. Malaikat menjawab, kamu dusta, kamu belajar ilmu untuk dikatakan kamu seorang yang alim dan kamu membaca al-Quran untuk dikatakan kamu seorang qari. Lalu dia dihumbankan ke dalam neraka.

Pencerahannya ialah hadis riwayat al-Nasaei dalam sunannya itu perlu dibaca secara keseluruhan. Hadis tersebut bermula dengan lelaki yang syahid yang ditanya bagaimana matinya lalu dijawab. Malaikat berkata kamu dusta tetapi kamu berjuang untuk dikatakan berani dan dia dihumban ke dalam neraka. Kedua lelaki yang belajar ilmu dan al-Quran dan ketiga, lelaki yang dikurniakan harta yang banyak ditanya bagaimana kamu beramal. Lelaki tersebut menjawab aku berinfak di semua tempat. Malaikat menjawab kamu dusta, kamu berinfak untuk dikatakan pemurah dan dia dihumban ke dalam neraka.

Ketiga-tiga lelaki di dalam hadis ini mempunyai niat yang tidak ikhlas kepada Allah. Walaupun mereka beramal dengan amalan yang baik tetapi niat mereka tidak ikhlas dengan melakukan untuk tujuan nama, bermegah dan dipuji oleh makhluk.Justeru, amalan mereka tidak diterima.

Sumber: Utusan Malaysia

Sifat ummah terbaik

ALHAMDULILLAH sekali lagi dapat bersua dalam ruangan artikel tafsir kali ini, penulis sengaja membincangkan isu yang global pada kali ini iaitu sifat Umat yang terbaik mengikut neraca al-Quran.

Firman Allah SWT yang bermaksud: Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). (Ali-Imran: 110)

Dinyatakan tafsiran para ulama berkenaan ayat ini:
Syeikh Sya’rawi berkata: “Kebaikan ini mempunyai sifat-sifat dan unsurnya seperti amar makruf, nahi mungkar dan beriman dengan Allah SWT. Jika kurang salah satu daripada unsur ini, nescaya tercabutlah kebaikan."

Syeikh al-Sabuni berkata: “Ini merupakan pernyataan tentang wajah kebaikan seolah-olah dikatakan sebab pada kebaikanmu berbanding dengan umat lain dengan adanya segala sifat terpuji ini."

Ibnu Kathir menaqalkan pandangan Saidina Umar yang berkata: “Siapa yang suka menjadi umat yang terpilih ini, maka hendaklah ia menunaikan syariat Allah padanya."

Al-Maghari berkata: “Daripada huraian di atas pasti diketahui bahawa tanggungjawab menyuruh melakukan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran merupakan medium yang membawa mereka ke arah kemuliaan.

Berdasarkan ayat di atas jelas menunjukkan penekanan kepada amar makruf dan nahi mungkar, di samping beriman dengan Allah SWT.

Penulis menutup perbincangan ini dengan sebuah hadis daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Hendaklah kamu laksanakan amar makruf dan nahi mungkar atau kamu dikalahkan oleh pemerintah yang zalim lagi jahat ketika itu orang soleh dalam kalangan kamu berdoa tetapi tidak dimustajabkannya." (riwayat Ahmad (23312) al-Tabrani (1739) dalam Mu’jam al-Awsat)

Hadis ini dengan tegas menggambarkan ancaman daripada Baginda SAW kepada umat Islam agar melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, sebaliknya apabila berlaku pengabaian, maka lahirnya pemerintah yang tidak bermoral dan berakhlak. Ketika itu, sekalipun golongan soleh berdoa, nescaya tidak dimakbulkannya.

Betapa pentingnya pelaksanaan tersebut, apabila diabaikan maka satu ancaman tegas daripada Allah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada hamba-Nya pada hari kiamat yang bermaksud: “Apakah yang menghalangmu daripada mengubah yang mungkar di dunia, apabila engkau melihatnya dengan merasa benci? Kemudian Allah mengajar hamba-Nya dengan hujah dan menjawab: “Hai Tuhanku! Aku mengharapkan-Mu tetapi aku takut kepada manusia. (riwayat al-Humaidi dalam musnadnya)


Sumber: Utusan Malaysia 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...