Rabu, 19 Oktober 2011

Perkembangan ilmu tajwid

Oleh KHAIRUL ANUAR MOHAMAD

MENURUT Imam Ibn al-Jazari hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu ain. Bermakna setiap muslim yang mukalaf mesti memahami hukum asas dalam ilmu tajwid untuk membaca al-Quran dengan sebutan yang tepat.

Hasil daripada penjagaan hukum tajwid ialah al-Quran akan terus dibaca dengan bacaan yang tepat, keunggulan kalam Allah akan terpancar, mukjizat al-Quran terus terpahat dalam sanubari umat Islam.

Persoalannya, bilakah ilmu tajwid ini berkembang sehingga sempurna seperti pada hari ini dan adakah umat Islam terdahulu mengetahui semua istilah seperti izhar, idgham, mad wajib, mad jaiz dan lain-lain?

Kajian ulama mendapati ilmu tajwid mula sempurna adalah sekitar kurun 4 hijrah. Namun sebelum itu telah wujud hasil penulisan yang ditulis dalam bentuk bersama dengan ilmu Ulum al-Quran atau ditulis dengan menghurai bab-bab tertentu sahaja seperti bab makhraj huruf.

Merujuk kepada huraian Ali Ibn Abi Talib r.a tentang maksud tartil adalah mengelok sebutan huruf dan mengetahui wakaf. Ini mempengaruhi ulama terdahulu dalam penulisan ilmu tajwid dengan mereka menekankan bab makhraj huruf dan sifatnya.

Asas utama dalam ilmu tajwid ialah makhraj huruf dan sifatnya. Jika mendalaminya dengan baik daripada guru yang mahir tentang makhraj huruf dan sifatnya akan menghasilkan bacaan al-Quran yang tepat.

Berlainan dengan sesetengah masyarakat kita pada hari ini yang melebihkan hukum nun sakinah sama ada izhar, idgham atau hukum mad wajib dan mad jaiz dengan mengabaikan kaedah sebutan huruf dan mendalami sifat huruf. Dan amat sedikit yang mahir dalam bab wakaf (berhenti) dan ibtida' (memulakan bacaan).

Perintis penulisan ilmu tajwid bermula pada kurun 4 hijrah yang ditulis oleh Abi Muzahim al-Khaqani (meninggal pada tahun 325 hijrah). Penulisannya yang dinamakan Qasidah Ra'iyyah itu mengandungi 51 rangkap syair dan membicarakan beberapa tajuk dalam ilmu tajwid.

Qasidah Ra'iyyah menjadi pengaruh kepada penulisan ilmu tajwid pada zaman selepasnya dengan ramai ulama yang menaqalkan pendapatnya dalam penulisan mereka, menghurai dengan metod yang lebih mudah atau mengkritik pendapatnya.

Menariknya, Abi Muzahim tidak menggunakan istilah tajwid dalam kitabnya itu tetapi menggunakan kalimah Husnu al-Ada'.

Menurut Dr. Ghanim Qadduri, faktor kenapa tidak digunakan istilah tajwid adalah kerana istilah tersebut tidak masyhur ketika itu dan hanya sebahagian ulama sahaja yang menggunakannya.

Pada kurun berikutnya penulisan tajwid makin berkembang dan kesinambungan ini dilakukan beberapa ulama terkenal seperti Makki Ibn Abi Talib al-Qisi (meninggal pada tahun 437 hijrah) kitabnya adalah al-Ri'ayah, Abu Amru al-Dani (meninggal pada tahun 444 hijrah) kitabnya adalah al-Tajwid Fi al-Itqan wa al-Tajwid, Abdul Wahab al-Qurtubi (meninggal pada tahun 462 hijrah) yang mengarang kitab al-Muwaddah fi al-Tajwid.

Dr. Ghanim Qadduri telah mengkaji secara teliti penulisan dalam ilmu tajwid yang meliputi kitab atau risalah dan sama ada dicetak atau masih manuskrip.

Beliau menyusun mengikut urutan tahun sehingga kurun 13 hijrah mendapati lebih dari 100 karya yang dihasilkan ulama.

Sumber: Utusan Malaysia

Imbang ilmu dunia, akhirat

MELAHIRKAN masyarakat yang berpegang kepada al-Quran melalui pembudayaan ilmu antara agenda utama membawa kepada penubuhan Institut al-Quran (IQ) Terengganu kira-kira 27 tahun lalu.

Bermula sebagai Maahad Tahfiz al-Quran (MTAQ) pada 1984 dengan hanya 15 pelajar yang dibimbing lima tenaga pengajar, ia berkembang dan menjadi pilihan utama rakyat Darul Iman yang mahu mendalami al-Quran sebelum dinaikkan taraf kepada IQ Terengganu pada 2 Januari 2007.

Antara tokoh pernah berkhidmat di pusat pengajian ini ialah Imam Besar Masjid Negara, Tan Sri Sheikh Ismail Muhammad yang menjadi pengasas dan pengetua pertama MTAQ dari 1984 hingga 1993.

Pengarahnya, Dr Ahmad Bazli Shafie, berkata kenaikan taraf MTAQ kepada IQ menunjukkan kerajaan negeri Terengganu memberikan sokongan padu kepada usaha murni pusat pengajian itu bagi melahirkan generasi yang berpegang kepada al-Quran.

Baca artikel penuh di myMetro

Al-Quran dalam telefon bimbit hukumnya harus

Fikrah Dr Salam - Harian Metro

SAYA ada kemusykilan mengenai aplikasi al-Quran di dalam telefon bimbit. Saya baru menggunakan telefon bimbit Samsung Galaxy dan ada memuat turun aplikasi al-Quran dari perisian Andriod Market.

Aplikasi al-Quran itu percuma. Adakah menjadi kesalahan jika saya meletak telefon saya di dalam poket seluar dan sering membawa telefon berkenaan ke dalam tandas?

ARIF
Selangor

HUKUMNYA adalah harus untuk mempunyai telefon bimbit yang mempunyai aplikasi al-Quran.

Bagi menjaga kesucian al-Quran, aplikasi al-Quran tidak dibuka ketika berada di tempat kotor seperti tandas.

Membawa telefon berkenaan bersama-sama ke dalam tandas dibenarkan apabila ia tidak dibuka atau diakses ketika itu. Ini kerana aplikasi al-Quran dikira tidak wujud ketika masa itu.

Kita boleh ibaratkan ia seperti seorang hafiz memasuki tandas, tidak menjadi kesalahan asalkan dia tidak membaca al-Quran dalam tandas kerana perbuatan itu boleh menjejaskan kesucian al-Quran.

Khamis, 6 Oktober 2011

TD johan keseluruhan tilawah ATM

PERDANA Menteri Britain pada abad ke 18, William Gladstone pernah berkata: "Selagi kaum Muslimin masih memegang al-Quran di tangan mereka, maka Eropah tidak akan mampu mengembangkan kekuasaannya di negeri-negeri Timur."

Hujah yang penuh makna tersirat itu menunjukkan betapa kentalnya semangat orang barat untuk menguasai negara timur yang dimiliki oleh majoriti umat Islam.

Pengakuan itu juga membuktikan bahawa kehebatan dan keagungan al-Quran sebagai pelindung bagi umat Islam yang benar-benar menghayati serta mengamalkan ayat suci kalamullah.

Al-Quran merupakan wahyu yang juga mukjizat teragung yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat-peringkat. Ia dijadikan sebagai pegangan dan petunjuk hidup umat manusia ke jalan kebenaran.

Firman Allah yang bermaksud: Diturunkan kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan pada isinya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 2)

Sifat al-Quran yang menyeluruh sekali gus menyempurnakan segala kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul yang sebelumnya iaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Nabi Isa.

Keistimewaan dan keajaiban al-Quran tidak dapat diukur dengan logik akal fikiran. Oleh itu, penghayatan al-Quran amat penting kepada setiap muslim bagi membawa hidup ke arah yang lebih syumul (sempurna).

Tidak ketinggalan mengambil peluang memartabatkan al-Quran adalah Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang sekali lagi menganjurkan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat ATM kali ke-62 di Kementerian Pertahanan, Kuala Lumpur, baru-baru ini.

Baca artikel penuh di Utusan Malaysia

Pertubuhan IRM rai pelajar tahfiz, anak yatim

ADAT hidup bermasyarakat, ada golongan yang dikurniakan kemewahan dan ada juga yang diuji dengan kesusahan.

Pun begitu, umat Islam diperintahkan Allah agar sentiasa terdorong dan gemar berbuat baik serta mengasihi semua orang tanpa mengira keturunan, agama, darjat, kebudayaan dan warna kulit.

Tambahan pula, Islam menghendaki semua manusia hidup bersatu padu, penuh keakraban dan dalam suasana aman harmoni. Dengan perkataan lain, Islam sangat membenci kacau bilau, perpecahan, perbalahan dan pertumpahan darah sesama manusia.

Islam menyeru umatnya mengambil berat, memberi perhatian, berbuat baik, menyayangi dan prihatin terhadap golongan tidak bernasib baik yang memerlukan pembelaan demi menjalani kehidupan lebih bermakna.

Ia seperti mana firman Allah yang bermaksud: Berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin serta berbicara dengan kata yang baik. (al-Baqarah: 83).

Mereka yang berkelakuan baik terhadap golongan ini terhindar daripada sifat sombong dan mementingkan diri serta dipandang mulia oleh Allah seperti sabda Rasulullah bermaksud: "Berlaku rendah hati, duduklah bersama orang miskin, nescaya kalian menjadi pembesar Allah dan keluar daripada sifat sombong." Islam tidak menghendaki umat membeza golongan berada dengan fakir miskin.

Sabda baginda yang bermaksud: Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta (jamuan) yang mengundang orang kaya sahaja dan ditinggalkan orang fakir. (riwayat Bukhari dan Muslim)

Baca artikel penuh di Utusan Malaysia

Al-Quran dan sunnah teras perpaduan

SABAN hari kita membaca di akhbar-akhbar berkaitan pertelingkahan antara orang Islam di serata dunia. Malah senario yang sama juga berlaku di Malaysia.

Umat Islam sudah tidak lagi menjadi model kepada umat-umat lain di dalam sikap berkasih sayang bertolak ansur dan saling faham-memahami antara satu sama lain.

Adakah perpaduan di dalam Islam ini hanyalah retorik semata-mata dan tidak mempunyai justifikasi di dalam agama?

Ironinya perpecahan sesama orang Islam sudah seolah-olah menjadi norma di dalam kehidupan orang Islam sedangkan agama Islam begitu menitikberatkan perpaduan di kalangan orang Islam.

Fenomena ini sebenarnya tidak boleh dikaitkan dengan agama Islam langsung kerana Islam tidak menganjurkan umatnya berpecah.

Perseteruan atau perselisihan faham di dalam isu-isu tertentu mungkin sudah menjadi lumrah namun Islam telah menyediakan jalan penyelesaiannya.

Ia sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT yang bermaksud: ...kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (kitab) Allah dan (sunnah) rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya. (al-Nisa': 59)

Baca artikel penuh di Utusan Malaysia

Selasa, 4 Oktober 2011

Kami perlu muqaddam, al-Quran

PADA setiap kali Ramadan, Global Peace Mission (GPM) Malaysia pasti akan menghantar rombongannya ke Kemboja untuk menyampaikan sumbangan rakyat Malaysia kepada mereka yang memerlukan.

Berbeza daripada tahun lepas, keperluan yang diutamakan pada tahun ini bukan lagi baju kurung atau baju Melayu. Muqaddam dan al-Quran adalah keperluan mendesak yang didambakan oleh kebanyakan generasi muda yang cintakan agama.

Madrasah-madrasah sekitar Kemboja tidak begitu banyak perubahan sejak awal GPM mula berkunjung ke sana. Meskipun sesetengahnya telah mendapat bantuan pembinaan bangunan baru, keperluan asas pengajian masih tidak mencukupi.

Sememangnya bulan Ramadan yang baru lalu, umat Islam dianjurkan memperbanyakkan tilawah al-Quran selain menunaikan ibadah-ibadah sunat yang lain. Begitu jugalah harapan masyarakat Islam Kemboja yang dahagakan amalan sebegini khususnya golongan pelajar madrasah.

Namun, kekurangan sumber rujukan seperti muqaddam dan al-Quran membataskan pelaksanaan ibadah itu.

Senaskhah muqaddam terpaksa dikongsi antara empat ke lima orang untuk dibaca.

Al-Quran pula hanya dapat dirujuk ustaz yang mengajar. Sedangkan para pelajar terpaksa membacanya secara hafalan langsung daripada apa yang dibacakan ustaz.

Selain membaca al-Quran, pemahaman atas makna ayat-ayat Kalamullah itu juga amat penting. Ini hanya dapat difahami melalui penerangan makna oleh ustaz dan ustazah yang mengajar.

Keadaan itu amat membimbangkan Timbalan Menteri Hal Ehwal Sosial Kemboja yang juga Presiden Pembangunan Komuniti Muslim Kemboja (CMCD), Ahmad Yahya yang merasakan keperluan menyediakan naskhah al-Quran dengan terjemahannya dalam bahasa Khmer dan Cham.

Katanya, usaha itu digerakkan selepas mendapat usul peserta seminar Penyatuan Umat Islam demi Pembangunan Nasional yang diadakan pada 15 Februari 2009 di Phnom Penh.

Kewujudan al-Quran terjemahan bukan saja dapat memberi peluang kepada para pelajar mempelajari al-Quran dengan bacaan tajwid yang betul, bahkan dapat memberi faham akan makna di sebalik bait indah yang dibaca.

Tambah Ahmad, usaha terjemahan itu telah mendapat sokongan kerajaan Kuwait dan para penterjemah warga Kemboja yang tamat pengajian di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir dan Libya. Namun, tiada peruntukan lagi untuk kos percetakan.

Hasrat itu diusahakan sejak dua tahun lalu apabila CMCD menubuhkan satu kumpulan petugas khas dalam usaha merealisasikan impian murni ini.

Semakan demi semakan telah dibuat bagi memastikan terjemahannya menepati makna sebenar selain kesilapan ejaan cuba dielakkan.

Sehingga kini, masih belum terdapat al-Quran terjemahan dalam bahasa Khmer atau Cham diterbitkan oleh mana-mana pihak untuk rujukan umat Islam di Kemboja.

Ini adalah julung-julung kali al-Quran terjemahan dalam bahasa Khmer diterbitkan di Kemboja.

Pada tahun ini, proses suntingan sudah selesai dibuat dan kejayaan projek ini mulai menampakkan hasil. Namun, kekangan dana mengehadkan proses percetakan al-Quran terjemahan ini dengan lebih banyak.

Al-Quran terjemahan bahasa Cham antara lain bertujuan mengembalikan jati diri Melayu orang Kemboja yang berasal dari Champa. Ini dilakukan dengan penggunaan semula karakter tulisan Jawi dalam terjemahan bagi mempopularkan semula bahasa Cham.

Berbekalkan azam yang sama, iaitu ingin melihat lebih ramai umat Islam di Kemboja dapat mempelajari al-Quran dengan pembacaan dan pemahaman yang lebih baik, GPM dengan kerjasama Future Global Network (FGN) telah menubuhkan tabung Projek Percetakan al-Quran terjemahan bahasa Khmer dan Cham bermula Ramadan tahun ini.

Al-Quran terjemahan

Setakat ini, hanya 1,000 naskhah al-Quran terjemahan dapat diterbitkan iaitu 10 peratus daripada sasaran awal penerbitan sebanyak 10,000 naskhah. CMCD memerlukan dana sekurang-kurangnya RM200,000 untuk merealisasi hasrat tersebut.

Serentak dengan itu, GPM dan FGN melancarkan Projek Muqaddam untuk Kemboja melalui penjualan kupon. Sekeping kupon bernilai RM5 dapat menaja senaskhah muqaddam dan dana pendidikan anak-anak di Kemboja.

Justeru, dengan penglibatan masyarakat antarabangsa khususnya umat Islam Malaysia yang prihatin dengan keperluan mereka, percetakan muqaddam dan al-Quran terjemahan itu dapat dipertingkatkan.

Ia sekali gus dapat menambahkan keceriaan para pelajar yang berpeluang belajar dalam keadaan yang lebih selesa apabila masing-masing memiliki senaskhah muqaddam atau al-Quran terjemahan.

Sumbangan yang dikumpulkan pihak GPM dan FGN sebahagiannya diserahkan semasa lawatan kerja pada 10 hingga 12 Ogos lalu. Ia untuk membayar kos percetakan yang dibuat di Kemboja.

Hasilnya sejumlah 10,000 naskhah muqaddam telah dan sedang diedarkan di beberapa madrasah seperti di daerah Kendal, Kg Cham dan Kampot.

Rombongan GPM dan FGN dapat menyaksikan sendiri kegembiraan anak-anak kecil apabila setiap daripada mereka menerima senaskhah muqaddam.

Muqaddam sebagai asas pengenalan huruf-huruf al-Quran adalah sumber rujukan ilmu yang penting bagi kanak-kanak komuniti Islam di Kemboja.

Hasrat membaca al-Quran dengan baik terbuku kuat di hati mereka yang berharap dapat menguasai pembacaan muqaddam dengan betul.

Rakan kerjasama GPM dan FGN di Kemboja iaitu Kesatuan Intelektual Muslim Kemboja (CMIA) adalah pelaksana bagi projek-projek yang dianjurkan GPM.

CMIA sebagai badan tempatan lebih mengetahui keperluan semasa dan dapat mengatur strategi pengagihan bantuan dengan lebih efektif berbanding badan-badan luar yang kurang arif tentang situasi sebenar yang berlaku.

GPM memandang tinggi usaha ini dalam proses membangun generasi muda demi memartabat kehidupan umat Islam di Kemboja. Usaha ini dilihat bukan persis memberikan ikan semata-mata tetapi lebih kepada mengajar mereka cara untuk memancing.

Umum mengetahui bahawa Kemboja merupakan negara pilihan kebanyakan organisasi antarabangsa dalam menyalurkan sumbangan kebajikan kepada umat Islam di sana.

Namun, lambakan itu tidak bermakna keperluan mereka sudah mencukupi.

Pengalaman GPM sendiri dalam menganjurkan pelbagai projek dan misi kemanusiaan ke Kemboja, GPM belum pernah menemui mana-mana organisasi yang menyalurkan bantuan kepada golongan sasaran yang sama dalam projek dan misi mereka.

Ini membuktikan betapa ramainya umat Islam di Kemboja yang masih hidup serba kekurangan.

Sehubungan itu, GPM merayu umat Islam di Malaysia untuk terus menyumbang bagi menampung keperluan muqaddam dan al-Quran terjemahan di Kemboja.

Sumbangan boleh dibuat secara tunai, cek atau pindahan atas talian ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad 12-113-01-003041-2 atas nama Future Global Network Foundation atau hubungi 03-61877020 dan www.futureglobalnetwork.com untuk keterangan lanjut.

GPM dan FGN mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penyumbang yang telah dan akan menginfak sebahagian hartanya untuk kepentingan umat Islam yang sangat memerlukan.

Semoga amalan dalam bulan yang penuh keberkatan ini diberi ganjaran berlipat kali ganda.

Sumber: Utusan Malaysia

Gema alunan Yasin di Masjid Negara

PERKARANGAN Dewan Solat Utama Masjid Negara bergema dengan suara golongan belia pada 22 September lalu dengan kira-kira 2,000 murid serentak membaca surah Yasin.

Ia sempena menghadapi tiga peperiksaan utama iaiitu Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang bermula hari ini, Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai 14 November ini dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) yang akan bermula pada 21 November.

Semuanya khusyuk dan memberi tumpuan kepada bacaan yasin, solat hajat dan doa munajat memohon pertolongan Allah SWT sempena kehadiran saat genting dalam hidup mereka iaitu menduduki peperiksaan umum.

Hal ini bertepatan dengan suruhan Allah menerusi firman-Nya yang bermaksud: Berdoalah nescaya aku perkenankan....(Mukmin: 60)

Majlis turut disertai kira-kira 1,000 ibu bapa dan guru untuk memberi perangsang dan membakar semangat para calon yang terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah sekitar Wilayah Persekutuan.

Program itu anjuran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan (JPWP) dengan kerjasama Masjid Negara merupakan kali kesembilan diadakan.

Kali pertama ia diadakan ialah 2003. Majlis solat hajat dan bacaan Yasin dibimbing oleh Penolong Pengarah Penerbitan dan Multimedia merangkap Imam Masjid Negara, Amru Alhaz Adnan.

Timbalan Pengarah Pelajaran Wilayah Persekutuan, Jamaluddin Abdullah berkata, majlis itu diadakan untuk memohon keampunan dan keredaan serta mengharap bantuan Allah agar murid-murid mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan yang bakal ditempuhi.

Katanya, ini adalah usaha terakhir yang diatur sebelum menghadapi peperiksaan atas keyakinan Allah itu berkuasa memudahkan seseorang mencapai kejayaan.

"Pada saat ini, murid perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan amalan sunat seperti membaca al-Quran, berdoa dan juga menunaikan solat hajat sendiri di rumah.

"Apa yang paling penting adalah menunaikan kewajipan sebagai umat Islam dan tidak meninggalkan solat lima waktu dan tidak melakukan maksiat," katanya.

Sementara itu, Penolong Pengarah, Unit Pengajian Dewasa Masjid Negara, Mohamad Zaki Ibrahim memberitahu, ada tiga prinsip amalan utama yang perlu dipatuhi murid sebagai persiapan rapi menghadapi peperiksaan.

Prinsip itu katanya, merangkumi usaha, doa dan tawakal.

Beliau berkata, ramai murid dan juga masyarakat hanya mengamalkan prinsip pertama iaitu berusaha untuk mencapai kejayaan dalam sesuatu perkara tetapi mengabaikan amalan yang kedua dan ketiga.

Katanya, persediaan fizikal dan mental amat penting dalam menentukan kejayaan atau kegagalan seseorang. Namun, ia masih belum menjamin masa depan yang cerah.

"Salah satu rahsia kejayaan dalam pelajaran dan kehidupan adalah dengan berusaha. Contohnya melalui belajar bersungguh-sungguh, membuat latihan dan menghadiri kelas-kelas tambahan.

"Namun, segala persediaan itu tidak menjamin kejayaan seseorang jika tidak disertakan dengan prinsip amalan kedua dan ketiga iaitu berdoa dan bertawakal untuk memohon keberkatan dan keredaan daripada Allah," katanya.

Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud: Apabila engkau berazam (dengan bersungguh-sungguh), maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (ali-'Imran: 159).

Ayat di atas jelas menunjukkan kepada kita tuntutan bertawakal dalam kehidupan dan perbuatan harian selepas berikhtiar dengan bersungguh-sungguh.

Ketenangan dan keberkatan

Tawakal bermaksud berserah hati dengan setiap ketentuan Allah dan meyakini tiada apa yang dapat memberi, menghalang dan mendatangkan kebaikan atau keburukan selain dari-Nya.

Konsep tawakal juga tidak boleh disalah anggap dengan hanya bersikap pasrah dan berserah tanpa melakukan usaha dan ikhtiar. Ia juga bersifat saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan antara keduanya dalam mencari keredaan Allah.

Mohamad Zaki menambah, usaha tanpa diiringi dengan doa dan tawakal boleh mendatangkan keburukan dan kemudaratan jika tidak diterima dengan hati yang terbuka.

Sebagai contoh, katanya, banyak kes dilaporkan, pelajar bawah umur terjebak dengan gejala sosial seperti merokok, menghisap dadah, dan bercampur gaul dengan remaja jalanan disebabkan tekanan.

"Ini kerana mereka tidak dapat menerima takdir terhadap kegagalan atau menerima keputusan yang tidak seperti diharapkan," katanya.

Mohamad Zaki berkata, melalui bacaan Yasin, solat hajat dan doa munajat yang diadakan dalam majlis itu serba sedikit dapat membantu pelajar dalam memperoleh ketenangan dan keberkatan dari Allah.

"Seboleh-bolehnya, solat hajat dan doa perlu diamalkan sekurang-kurangnya seminggu sekali. asa yang terbaik adalah pada satu pertiga malam.

"Jika tidak mampu, cukuplah dengan membaca bismillah semasa ingin melakukan setiap perbuatan," katanya.

Selain itu tambahnya, di samping berdoa meminta keberkatan Allah, restu ibu bapa dan guru juga penting bagi memperoleh keredaan Allah.

Sabda Rasullullah SAW yang bermaksud: "Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa manakala kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa". (riwayat at-Tirmizi).

Hadis ini menunjukkan bahawa hubungan seorang anak dengan ibu bapa ada hubungkait dengan Allah. Sehinggakan Allah tidak akan meredai seseorang hambanya tanpa keredaan dari kedua ibu bapanya.

Sehubungan itu, pelajar perlu mengambil kesempatan untuk meminta maaf dan memohon restu daripada ibu bapa sebelum menghadapi peperiksaan juga sangat penting dalam menentukan kejayaan murid.

"Doa ibu bapa kepada anaknya adalah doa yang paling makbul dan mudah diterima Allah. Sekiranya kita tidak diberikan kejayaan walaupun telah berusaha bersungguh-sungguh, berdoa dan bertawakal, anggaplah itu adalah ujian daripada Allah dan kita perlu yakin bahawa mesti ada hikmah sebaliknya.

"Sesungguhnya perancangan Allah itu adalah sebaik-baik perancangan," katanya.

Sumber: Utusan Malaysia

Belajar al-Quran percuma

MADRASAH Nurul Islam (Manis) adalah pusat pengajian tahfiz dan fardu ain yang diwujudkan bagi membela serta memberi pendidikan kepada golongan kurang berkemampuan seperti anak yatim, miskin dan terbiar.

Pengasasnya, Ustaz Mohd Adnan Abdullah berkata mereka perlu diberi perhatian bagi memberi peluang melanjutkan pengajian serta menyediakan keperluan lain termasuk makanan, minuman dan tempat tinggal.

“Kami tidak mahu anak kurang bernasib baik ini tertinggal di belakang kerana harapan kami mereka mendapat pendidikan secukupnya dan mampu menghafaz 30 juzuk al-Quran.

Beliau berkata, pusat pengajian itu menawarkan pengajian sepenuh masa kepada pelajar berusia 13 tahun ke atas untuk tempoh tiga hingga lima tahun.


“Manis ditubuhkan untuk dijadikan pusat kegiatan dan perkembangan kebudayaan Islam selain pengajian Iqra’, tahfiz, fardu ain dan pengajian kitab kuning.


“Setakat ini, kami mempunyai 16 pelajar yang mengikuti pengajian sepenuh masa 23 pelajar lagi separuh masa,” katanya.

Pihaknya membuka peluang kepada orang ramai mengikuti pengajian secara sambilan mengikut kesesuaian mereka secara percuma.

Katanya, sejak ditubuhkan pada Mac 2009, Manis berperanan sebagai pusat pengajian Islam secara tradisional.

“Pusat pengajian ala Madrasah ini bertempat di bangunan sementara di Pandan Indah, Kuala Lumpur dengan sewa RM3,000 sebulan.

“Kami dalam proses membeli 27 unit rumah teres di Kampung Bukit Lanchong, Shah Alam bernilai lebih RM1 juta untuk kelas pengajian, surau, perpustakaan, asrama dan kediaman,” katanya.

Menurutnya, bagi menampung kos perbelanjaan setiap bulan, Manis menjalankan beberapa perniagaan dan perkhidmatan.

“Kami menjalankan perniagaan seperti sewa kereta, pertanian dan penternakan, pengurusan haji dan umrah serta perniagaan runcit.

“Bagaimanapun kami masih lagi memerlukan bantuan orang ramai dan syarikat korporat bagi kos pusat pengajian ini yang berjumlah RM15,000 sebulan.

“Kami turut menerima sumbangan pakaian, alat tulis, makanan, buku dan al-Quran untuk saudara Islam di Kemboja, Selatan Thailand dan Indonesia” katanya.

Orang ramai atau syarikat korporat yang berminat menderma boleh menggunakan salah satu akaun bank berikut atau cek atas nama Madrasah Nurul Islam melalui:

1. Bank Simpanan Nasional (BSN) No. Akaun: 1410029830308323.

2. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) No. Akaun: 03-036-02-032344-0

3. Malayan Banking Berhad (MBB) No. Akaun: 164100272998

Maklumat lanjut, hubungi Ustaz Mohd Adnan di talian 019-3082784/016-9451965 dan Ustaz Hairuddin 019-2708240 atau layari laman web www.tahfizmanis.com

Sumber: myMetro

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...